کوچه پس کوچه های مجازی
وقتی توی کوچه پس کوچه های مجازی پرسه میزنی به کوچه هایی میرسی که ...
کوچه ای در امتداد شعر

بیا، که عمر من خاکسار می‌گذرد
مدار منتظرم، روزگار می‌گذرد

بیا، که جان من از آرزوی دیدارت
به لب رسید و غم دل فگار می‌گذرد

بیا، به لطف ز جان به لب رسیده بپرس
که از جهان ز غمت زار زار می‌گذرد

بر آن شکسته دلی رحم کن ز روی کرم
که ناامید ز درگاه یار می‌گذرد

چه باشد ار بگذاری که بگذرم ز درت؟
که بر درت ز سگان صدهزار می‌گذرد

مکش کمان جفا بر دلم، که تیر غمت
خود از نشانهٔ جان بی‌شمار می‌گذرد

من ار چه دورم از درگهت دلم هر دم
بر آستان درت چندبار می‌گذرد

ز دل که می‌گذرد بر درت بپرس آخر:
که آن شکسته برین در چه کار می‌گذرد

مکش چو دشمنم، ای دوست ز انتظار، بیا
که این نفس ز جهان دوستدار می‌گذرد

به انتظار مکش بیش ازین عراقی را
که عمر او همه در انتظار می‌گذرد


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست شمس الدین عراقی ، پلاک "بر آستان درت چندبار می‌گذرد ..."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا
جُز تو ای جان جهان، دادرسی نیست مرا

عاشق روی توام، ای گل بی مثل و مثال
به خدا، غیر تو هرگز هوسی نیست مرا

با تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور؛ ولی
 
چه توان کرد که بانگ جرسی نیست مرا

پرده از روی بینداز، به جان تو قسم
 
غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا

گر نباشی برم، ای پردگی هرجایی
ارزش قدس چو بال مگسی نیست مرا

مده از جنت و از حور و قصورم خبری
جز رخ دوست نظر سوی کسی نیست مرا


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست امام خمینی (ره) ، پلاک "جان جهان"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

می گریم و می خندم ، دیوانه چنین باید
                         می سوزم ومی سازم ، پروانه چنین باید

می كوبم ومی رقصم ، می نالم ومی خوانم
                         در بزم جهان شور، مستانه چنین باید
من این همه شیدایی ، دارم ز لب جامی
                         در دست تو ای ساقی ، پیمانه چنین باید
خلقم ز پی افتادند ، تا مست بگیرندم
                         در صحبت بی عقلان ، فرزانه چنین باید
یك سو بردم عارف ، یك سو كشدم عامی
                         بازیچه ی هر دستی ، طفلانه چنین باید
موی تو و تسبیح شیخم ، بدر از ره برد
                         یا دام چنان باید ، یا دانه چنین باید
بر تربت من جانا ، مستی كن ودست افشان
                         خندیدن بر دنیا ، رندانه چنین باید

 


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست رحیم معینی کرمانشاهی ، پلاک "ساز و سوز"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

من كه مشغولم بكاردل ، چه تدبیری مرا
                           من كه بیزارم ز كارگل ، چه تزویری مرا

من كه سیرابم چنین از چشمه ی جوشان عشق
                           خلق اگر با من نمی جوشد ، چه تاثیری مرا

من كه با چشم حقارت عالمی را بنگرم
                           سنگ اگر بر سر بكوبندم ، چه تاثیری مرا

خامه ی قدرت بنامم برگ آزادی نوشت
                           ای اسیران زین گرامی تر، چه تقدیری مرا

نام من در زمره ی این نامداران گو مباش
                           بر سر امواج سرگردان ، چه تصویری مرا

نش‍‍‍‍‍عیه جاوید من از باده ی شوریدگیست
                           بهتر از این مست خواهی ، با چه تخدیری مرا

من بدین ویرانی دل بسته ام امید ها
                           عشق آباد ابد بادا ، چه تعمیری مرا


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست رحیم معینی کرمانشاهی ، پلاک "نش‍‍‍‍‍عیه جاوید من از باده ی شوریدگیست"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

دیده‏ ای نیست نبیند رخ زیبای تو را
نیست گوشی که همی ‏نشنود آوای تو را

هیچ دستی نشود جز بر خوان تو دراز
کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را

رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار
به دو عالم ندهم روی دل آرای تو را

قامت سرو قدان را به پشیزی نخرد
آنکه در خواب ببیند قد رعنای تو را

به کجا روی نماید که تواش قبله نه‏ای؟
آنکه جوید به حرم، منزل و ماوای تو را

همه جا منزل عشق است؛ که یارم همه جاست
کور دل آنکه نیابد به جهان، جای تو را

با که گویم که ندیده است و نبیند به جهان
جز خم ابرو و جز زلف چلیپای تو را

دکه علم و خرد بست، درِ عشق گشود
آنکه می‏ داشت به سر علّت سودای تو را

بشکنم این قلم و پاره کنم این دفتر
نتوان شرح کنم جلوه والای تو را


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست امام خمینی (ره) ، پلاک "شرح جلوه ..."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

بیان نامرادیهاست اینهایی كه من گویم
                   همان بهتر به هر جمعی رسم كمتر سخن گویم

شب وروزم بسوز وساز بی امان طی شد
                  گهی از ساختن نالم گهی از سوختن گویم

خدا را مهلتی ای باغبان تا زین قفس گاهی
                  برون آرم سر و حالی به مرغان چمن گویم

مرا در بیستون بر خاك بسپارید تا شبها
                  غم بی همزبانی را برای كوهكن گویم

بگویم عاشقم ، بی همدمم ، دیوانه ام ، مستم
                  نمی دانم كدامین حال و درد خویشتن گویم

از آن گمگشته ی من هم ، نشانی آور ای قاصد
                  كه چون یعقوب نابینا سخن با پیرهن گویم

تو می آیی ببالینم ، ولی آندم كه در خاكم
                  خوش آمد گویمت اما ، در آغوش كفن گویم


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست رحیم معینی کرمانشاهی ، پلاک "گمگشته"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

رفتی دلم شكستی ، این دل شكسته بهتر
پوسیده رشته عشق ، از هم گسسته بهتر

من انتقام دل را هرگز نگیرم از تو
این رفته راه نا حق ، در خون نشسته بهتر

در بزم باده نوشان ای غافل از دل من
بستی دو چشم و گفتم ، میخانه بسته بهتر

چون لاله های خونین ریزد سر شگم امشب
بر گور عشق دیرین ، گل دسته دسته بهتر

آیینه ایست گویا این چهره ی غمینم
تا راز دل ندانی ، در هم شكسته بهتر

فرسوده بند الفت ، با صد گره نیرزد
پیمان سست و بیجا ، ای گل ، نبسته بهتر

گر یادگار باید از عشق خانه سوزی ...
داغی هما بسینه ، جانی كه خسته بهتر


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست هما میر افشار ، پلاک "این دل شكسته بهتر"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

ای مـرا آزرده از خود ، گــر پشیـمانی ، بیا

                                      نغمه های نا موافق گر نمی خوانی ، بیا

تا كه ســر پیچیدی از راه وفا ، گـفتم: برو

                                      جــز وفــا اگــر راهــی نـمــی دانـــی ، بیا

یك نفس با من نبودی مهربان ای سنگدل

                                      زان همه نامهربانی ، گر پـشیمانی ، بیا

تاب رنجـوری نـدارم در پـی رنـجـم مباش

                                      گر نمی خواهی كه جانم را برنجانی، بیا

خود تو دانی، دردها بر جان من بگذاشتی

                                     تا نـفـس دارم ، اگــر در فـكـر درمـانی بیا

دشمن جانم تو بودی،درد پنهانم ز توست

                                  با همه این شكوه ها ، گر راحت جانی بیا


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست مهدی سهیلی ، پلاک "ای مـرا آزرده از خود ، گــر پشیـمانی ، بیا"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد

شعله دیدم سركشی های توام آمد بیاد

 

سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند

روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد

 

بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم

لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد

 

در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت

با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد

 

از بر صید افكنی آهوی سرمستی رمید

اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد

 

پای سروی جویباری زاری از حد برده بود

های های گریه در پای توام آمد بیاد

 

شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی

از تو و دیوانگی های تو ام آمد بیاد


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست رهی معیری ، پلاک "شعله سرکش"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد
بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد
آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد
شد جنگ و نظر آمد شد زهر و شکر آمد
شد سنگ و گهر آمد شد قفل و کلید آمد
جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت
هر چند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد
از لذت جام تو دل ماند به دام تو
جان نیز چو واقف شد او نیز دوید آمد
بس توبه شایسته بر سنگ تو بشکسته
بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد
باغ از دی نامحرم سه ماه نمی‌زد دم
بر بوی بهار تو از غیب دمید آمد

کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست مولوی ، پلاک "بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

درباره این کوچه

خیلی وقت ها نوی کوچه پس کوچه های دنیای مجازی پرسه میزنم ، اینجا دفتر خاطرات این کوچه گردی هاست. دفتر خاطراتی از کوچه هایی که می ایستم و نگاهشان می کنم.
اگر گذرتون به این کوچه افتاد یادگاری یادتون نره.
کوچه های فرعی
رد پاها در این کوچه
تاریخ امروز :
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
مدیر وبلاگ : عقیل حاجیان فروشانی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic