کوچه پس کوچه های مجازی
وقتی توی کوچه پس کوچه های مجازی پرسه میزنی به کوچه هایی میرسی که ...
کوچه ای در امتداد شعر

همه میپرسند :
      چیست در زمزمه مبهم آب ؟
      چیست در همهمه دلکش برگ ؟
      چیست در بازی آن ابر سپید ؟
            روی این آبی آرام بلند ،
            که ترا می برد اینگونه به ژرفای خیال ؟

      چیست در خلوت خاموش کبوترها ؟
      چیست در کوشش بی حاصل موج ؟
      چیست در خنده جام ؟
            که تو چندین ساعت
            مات و مبهوت به آن می نگری ؟

نه به ابر ،
      نه به آب ،
      نه به برگ،
      نه به این آبی آرام بلند،
      نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام ،
      نه به این خلوت خاموش کبوترها ،
            من به این جمله نمی اندیشم !

من مناجات درختان را هنگام سحر ،
      رقص عطر گل یخ را با باد ،
      نفس پاک شقایق را در سینه کوه ،
      صحبت چلچله ها را با صبح ،
      بغض پاینده هستی را در گندم زار ،
      گردش رنگ و طراوت را در گونه گل ،
            همه را میشنوم ،
            می بینم ،
            من به این جمله نمی اندیشم

به تو می اندیشم ،
      ای سراپا همه خوبی ،
            تک و تنها به تو می اندیشم .
      همه وقت ،
      همه جا ،
            من به هر حال که باشم به تو می اندیشم ،
      تو بدان این را تنها تو بدان .
      تو بیا ،
            تو بمان با من تنها تو بمان.

جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب !
      من فدای تو به جای همه گلها تو بخند!
      اینک این من که به پای تو درافتاده ام باز ،
      ریسمانی کن از آن موی دراز ،
            تو بگیر،
            تو ببند
            تو بخواه
!

پاسخ چلچله ها را تو بگو،
      قصه ابر هوا را تو بخوان !
            تو بمان با من تنها تو بمان !

در دل ساغر هستی تو بجوش
      من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است ،
            آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش!


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

تو نیستی که ببینی
      
چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری است
      
چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست
      
چگونه جای تو در جان زندگی سبز است

هنوز پنجره باز است
تو از بلندی ایوان به باغ می نگری
      
درخت ها و چمن هاو شمعدانی ها
      
به آن ترنم شیرین به آن تبسم مهر
      
به آن نگاه پر از آفتاب مینگرند

تمام گنجشکان
      
که درنبودن تو
      
مرا به باد ملامت گرفته اند
      
ترا به نام صدا می کنند

      هنوز نقش ترا از فراز گنبد کاج
            
کنار باغچه
            
زیر درختها
           
لب حوض
            
درون آینه ی پاک آب می نگرند

تو نیستی که ببینی
      چگونه پیچیده است
      
طنین شعر تو ،نگاه تو، درترانه من

تو نیستی که بیبنی
      چگونه می گردد
      
نسیم روح تو در باغ بی جوانه من

چه نیمه شب ها کز پاره های ابر سپید
      
به روی لوح سپهر
      
ترا چنانکه دلم خواسته است ساخته ام

چه نیمه شب ها وقتی که ابر بازیگر
      
هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر
      
به چشم هم زدنی
      
میان آن همه صورت تراشناخته ام

به خواب می ماند
      
تنها به خواب می ماند
      
چراغ
      
آینه
      
دیوار
      
بی تو غمگینند

تو نیستی که ببینی
      
چگونه با دیوار
      
به مهربانی یک دوست از تو می گویم

تو نیستی که ببینی
      چگونه از دیوار جواب می شنوم

تو نیستی که ببینی
      چگونه دور از تو
      
به روی هرچه دراین خانه ست
      
غبار سربی اندوه بال گسترده است

تو نیستی که ببینی
      دل رمیده من
      
بجز تو یاد همه چیز را رها کرده است

غروب های غریب
      
در این رواق نیاز
      
پرنده ساکت و غمگین
      
ستاره بیمار است

دو چشم خسته من
      
در این امید عبث
      
دو شمع سوخته جان همیشه بیدار است

تو نیستی که ببینی
      ...


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "تو نیستی که ببینی "
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

گفته بود پیش از این‌ها: دوستی ماند به گل
دوستان را هر سخن، هركار، بذر افشاندن است
در ضمیر یكدگر
باغ گل رویاندن است

گفته بودم: آب و خورشید و نسیمش مهر هست
باغبانش، رنج تا گل بردمد
گفته بودم گر به بار آید درست
زندگی را چون بهشت
تازه، عطرافشان و گل‌باران كند

گفته بودم، لیك، با من كس نگفت
خاك را از یاد بردی خاك را
لاجرم یك عمر سوزاندی دریغ
بذرهای آرزویی پاك را

آب و خورشید و نسیم و مهر را
زانچه می‌بایست افزون داشتم
شوربختی بین كه با آن شوق و رنج
«در زمین شوره سنبل» كاشتم
-
گل؟

چه جای گل، گیاهی برنخاست
در پی صد بار بذرافشانی‌ام
باغ من، اینك بیابان است و بس
وندر آن من مانده با حیرانی‌ام

پوزشم را می‌پذیری،
بی‌گمان
عشق با این اشك‌ها، بیگانه نیست
دوستی بذری‌ست، اما هر دلی
درخور پروردن این دانه نیست
.کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "پوزش"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

باد پیچید در ترانه ی برگ
برگ لرزید از بهانه ی باد
هر كجا برگ خشك بود افتاد
باغ نالید و گفت:
باد مباد!

در شگفتم گناه باد چه بود؟
برگ خشكیده بود باد ربود
باد هرگز نبود دشمن برگ
مردن برگ دست باد نبود

زندگی ذره ذره می كاهد.
خشك می كند چون برگ
مرگ نا گاه می برد چون باد
زندگی كرده دشمنی یا مرگ؟


برگ خشكم به شاخسار وجود
تا كی آن باد سرد سر برسد!
تو هم ای دوست ذره ذره مكش!
تا نخواهم كه زود تر برسد!


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "برگ و باد"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

من دلم می‌خواهد
خانه‌ای داشته باشم پر دوست،
کنج هر دیوارش
دوست‌هایم بنشینند آرام

گل بگو گل بشنو...؛

هر کسی می‌خواهد
وارد خانه پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ
به من هدیه کند.

شرط وارد گشتن
شست و شوی دل‌هاست
شرط آن داشتن
یک دل بی رنگ و ریاست
...

بر درش برگ گلی می‌کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می‌نویسم ای یار
خانه‌ی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
"
خانه دوست کجاست؟ "


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "خانه‌ای داشته باشم پر دوست"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

در همه عالم كسی به یاد ندارد
نغمه سرایی كه یك ترانه بخواند
تنها با یك ترانه در همه ی عمر
نامش اینگونه جاودانه بماند


صبح كه در شهر، آن ترانه درخشید
نرمی مهتاب داشت، گرمی خورشید
بانگ: هزار‌آفرین! زهرجا بر شد
شور و سروری به جان مردم بخشید


نغمه، پیامی ز عشق بود و ز پیكار
مشعل شب های رهروان فداكار
شعله بر افروختن به قله كهسار
بوسه به یاران، امید و وعده به دیدار


خلق، به بانگ "مرا ببوس" تو برخاست!
شهر، به ساز "مرا ببوس" تو رقصید!
هركس به هركس رسید نام تو را پرسید
هر كه دلی داشت، بوسه داد و ببوسید!


یاد تو، در خاطرم همیشه شكفته ست
كودك من، با "مرا ببوس" تو خفته ست
ملت من، با "مرا ببوس" تو بیدار
خاطره ها در ترانه ی تو نهفته ست


روی تو را بوسه داده ایم، چه بسیار
خاك تو را بوسه می دهیم، دگر بار
ما همگی " سوی سرنوشت" روانیم
زود رسیدی! برو، "خدا نگهدار"


"هاله" ی مهر است این ترانه، بدانید
بانگ اراده ست این ترانه، بخوانید
بوسه ی او را به چهره ها بنشانید
آتش او را به قله ها برسانید


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "بوسه و آتش"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

اگر ماه بودم ، بهرجا که بودم
سراغ تو را از خدا می گرفتم

                 وگر سنگ بودم ، بهرجا که بودی
                 سر رهگذار تو جا می گرفتم

اگر ماه بودی ، به صد ناز شاید
شبی بر لب بام من می نشستی

                 وگر سنگ بودی ، بهرجا که بودم
                 مرا می شکستی ، مرا می شکستی !


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "ماه و سنگ"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

پر کن پیاله را
کاین آب آتشین
دیری است ره به حال خرابم نمی برد
این جام ها که در پی هم می شود تهی
دریای آتش است که ریزم به کام خویش
گرداب می رباید و آبم نمی برد

من با سمند سرکش و جادویی شراب
تا بیکران عالم پندار رفته ام
تا دشت پر ستاره اندیشه های گرم
تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی
تا کوچه باغ خاطره های گریزپا
تا شهر یادها
دیگر شراب هم
جز تا کنار بستر خوابم نمی برد

هان ای عقاب عشق
از اوج قله های مه آلود دور دست
پرواز کن به دشت غم انگیز عمر من
آنجا ببر مرا که شرابم نمی برد
آن بی ستاره که عقابم نمی برد

در راه زندگی
با این همه تلاش و تمنا و تشنگی
با اینکه ناله می کشم از دل که : آب ‌آب
دیگر فریب هم به سرابم نمی برد
پر کن پیاله را

کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "جادوی بی اثر"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
                        همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
                        شدم آن عاشق دیوانه که بودم
در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
                        باغ صد خاطره خندید
                                                عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
                        پر گشودیم ودر آن خلوت دل خواسته گشتیم
                                                ساعتی بر لبان جوی نشستیم .....

تو همه راز جهان ریخته در چشمان سیاهت
                        من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام
                        بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فروریخته در آب
                        شاخه ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل سنگ....
                        همه دل داده به آوای شباهنگ
یادم آید تو به منگفتی از این عشق حذرکن
                        لحظه ای چند بر این آب نظر کن
آب آینه عشق گذراناست
                        تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است
                                                باش فردا که دلت با دگران است

تا فراموش کنی چندی از این شهرسفر کن

با تو گفتم حذر از عشق ندانم
                        سفر از پیش توهرگز نتوانم

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد..
چون کبوتر لب بام تو نشستم
                        تو به من سنگ زدی من نه رمیدم
                                                                       نه گسستم

باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم
                        تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم
                        سفر ازپیش تو هرگز نتوانم نتوانم
اشکی از شاخه فرو ریخت
                        مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت
اشک در چشم تولرزید
                        ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگراز تو جوابی نشنیدم
                        پای در دامن اندوه کشیدم نه گسستم
                                                                        نه رمیدم

رفت در ظلمت غم آن شب وشبهای دگر هم
                        نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم
نکنی دیگر ازآن کوچه گذر هم
                        بی تو اما به چه حالی من ازآن کوچه گذشتم.


                       
کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه شعر نو ، بن بست فریدون مشیری ، پلاک "کوچه ..."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

درباره این کوچه

خیلی وقت ها نوی کوچه پس کوچه های دنیای مجازی پرسه میزنم ، اینجا دفتر خاطرات این کوچه گردی هاست. دفتر خاطراتی از کوچه هایی که می ایستم و نگاهشان می کنم.
اگر گذرتون به این کوچه افتاد یادگاری یادتون نره.
کوچه های فرعی
رد پاها در این کوچه
تاریخ امروز :
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
مدیر وبلاگ : عقیل حاجیان فروشانی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات