کوچه پس کوچه های مجازی
وقتی توی کوچه پس کوچه های مجازی پرسه میزنی به کوچه هایی میرسی که ...
کوچه ای در امتداد شعر

خدایا

وقتی  تنها و دلتنگم

چه نعمتی بزرگتر از این که  هستی.

وقتی که هیچکس دوست ندارد به حرف هایم گوش کند

چه نعمتی بزرگتر تر از این که می توانم با تو صحبت کنم.

وقتی حتی کسی که دوستش دارم از من دوری می کند

چه نعمتی بزرگتر از این که همه حر ف هایم را می شنوی و کنارم هستی

وقتی ...

خدایا شکر به خاطر بودنت.


کوچه اصلی: کوچه ای به نام خدا
کوچه فرعی: کوچه ای به نام خدا ، پلاک "خدایا شکر به خاطر بودنت."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

سرم درد می کند، از پشت شیشه های رنگی حیاط را نگاه می کنم.خاکستری ،سرد ، بی حرکت. فکرش آرامم نمی گذارد.سردی دستهایم را حس نمی کنم.

آفتاب تا کنار گل های سفید آمده است. رنگارنگ، گرم ، پر از جنب و جوش.

نوایی آرام، الا بذکر الله ... و صدای اذان

سردی آب.دست هایم گرم می شوند.یاد او . آرام می شوم.


کوچه اصلی: کوچه نوشته
کوچه فرعی: کوچه نوشته ، پلاک "الا بذکر الله ..."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

دیشب خواب قاصدک را دیدم ، خبری آورده بود.

باد همیشگی زمان خود را مهیا می کند ، دست آسمان را می گیرد و با خود می برد . کویر تشنه خواهد ماند و آسمان در حسرت باریدن.

 قاصدک  به سوی آسمان رفت

زیبایی باران را در کویر می توان فهمید، قلبت رابه باد نسپار.

روزی که آخرین درخت کویر هم خشک شود ، باریدن اثری نخواهد داشت.

قاصدک رفت

و دوباره می خوابم تا شاید قاصدک خبر از باران بیاورد.
کوچه اصلی: کوچه نوشته
کوچه فرعی: کوچه نوشته ، پلاک "دوباره می خوابم تا شاید قاصدک خبر از باران بیاورد. "
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت
دیوانه ای به دام جنونم
کشید و رفت

پس کوچه های قلب مرا جستجو نکرد
اما مرا به عمق درونم کشید و رفت

یک آسمان ستاره ی آتش گرفته را
بر التهاب سرد قرونم کشید و رفت

من در سکوت و بغض و شکایت ز سرنوشت
خطی به روی بخت نگونم کشید و رفت

تا از خیال گنگ رهایی رها شوم
بانگی به گوش خواب سکونم کشید و رفت

شاید به پاس حرمت ویرانه های عشق
مرحم به زخم فاجعه گونم کشید و رفت

تا از حصار حسرت رفتن گذر کنم
رنجی به قدر کوچ کنونم کشید و رفت

دیگر اسیر آن من بیگانه نیستم
از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست افشین یداللهی ، پلاک "یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

من اینجا ،
دلم سخت
معجزه می خواهد و
تو انگار،
معـجزه هایت را
گذاشتـه ای برای روز مـبادا

کوچه اصلی: کوچه نوشته
کوچه فرعی: کوچه نوشته ، پلاک "دلم معجزه می خواهد"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

کوچه ای برای مهربان بودن ، کوچه ای برای دوست داشتن ، کوچه ای برای عشق ورزیدن

قلب،
کوچه قلب،
کوچه ی قلب را دیوار هایی از خاطرات می سازند،
نقش دیوارها  یادگار گذر زمان هستند،
و خانه های کوچه قلب را عشق و محبت می سازند.

کوچه قلب،
بعضی ها فقط می ایستند و کوچه را تماشا می کنند،
بعضی ها فقط می آیند و قدمی در کوچه  می زنند و می روند،
بعضی ها نقشی بر دیوار ها می کشند،
بعضی ها دری  به کوچه  باز می کنند،
و بعضی ها پشت در خانه می سازند ، تکه تکه خانه می سازند تا برای همیشه بمانند،خانه شان را رنگ می کنند ، دیوار ها را پر از نقش و نگار می کنند،حیاط خانه را چراغانی می کنند و قلب روشن می شود ،

 

اما تو وقتی آمدی،
به آرامی آمدی و در کوچه پس کوچه های قلبم قدم زدی،
روی همه دیوار ها یادگاری نوشتی،
دری از جنس مهربانی به قلبم باز کردی،
بزرگترین خانه را ساختی تا برای همیشه بمانی ،
کوچه را چراغانی کردی ، کوچه  را آذین بستی ، کوچه را پر از عطر گل کردی.

ولی اینها برایت کافی نبود ، سهم بیشتری می خواستی ، همه ی کوچه را می خواستی
قابی از عشق ساختی و بر سر در کوچه آویختی
و من نامت را بر آن نوشتم

حالا کوچه به نام تو شده است
دیوار های کوچه از یادگاری های تو پر است،
گل هایی که کاشته ای پر از غنچه شده اند،
 ولی تو نیستی ،
خانه ات خالی است.


کوچه اصلی: کوچه نوشته
کوچه فرعی: کوچه نوشته ، نوشته ای برای او ، پلاک "کوچه ای که به نام تو شد."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

از آن زمان که دیدمش
برای هر روزش گلی نذر کردم
                                     
ولی نخواست...

قلک روزها هر سپیده 
پر شد از نذر هر روزه

ولی نخواست ...

نامش را  روی تک تک  گل ها نوشتم
و  کاشتم در دل کودکان بی سایه
که همسایه خدا بودند

و خدا هر روز
دسته دسته
بوستان گل
می فرستد برای او....

 

کوچه اصلی: کوچه نوشته
کوچه فرعی: کوچه نوشته ، نوشته ای برای او ، پلاک "شاخه گلی برای یار ..."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

آرزویی بکن ...
گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه ...
آرزویی بکن ...
شاید کوچکترین معجزه اش
بزرگترین آرزوی تو باشد !!

کوچه اصلی: کوچه ای به نام خدا
کوچه فرعی: کوچه ای به نام خدا ، پلاک "آرزویی بکن ..."
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

کاش وقتی زندگی فرصت دهد
گاهی از پروانه ها یادی کنیم

کاش بخشی از زمان خویش را
وقف قسمت کردن شادی کنیم

کاش گاهی در مسیر زندگی
باری از دوش نگاهی کم کنیم

فاصله های میان خویش را
با خطوط دوستی مبهم کنیم

کاش وقتی آرزویی می کنیم
از دل شفاف مان هم رد شود

مرغ آمین هم از آنجا بگذرد
حرف های قلبمان را بشنود

کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه ای ناشناس ، پلاک "کاش وقتی زندگی فرصت دهد"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

چه غریب ماندی ای دل ! نه غمی, نه غمگساری
نه به انتظار یاری, نه ز یار انتظاری

غم اگر به كوه گویم بگریزد و بریزد
كه دگر بدین گرانی نتوان كشید باری

چه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزان
كه به هفت آسمانش نه ستاره‌ای است باری

دل من ! چه حیف بودی كه چنین زكار ماندی
چه هنر به كار بندم كه نماند وقت كاری

نرسید آن كه ماهی به تو پرتوی رساند
دل آبگینه بشكن كه نماند جز غباری

همه عمر چشم بودم كه مگر گلی بخندد
دگر ای امید خون شو كه فرو خلید خاری

سحرم كشیده خنجر كه: چرا شبت نكشته‌ست
تو بكش كه تا نیفتد دگرم به شب گذاری

به سرشك همچو باران ز برت چه برخورم من؟
كه چو سنگ تیره ماندی همه عمر بر مزاری

چو به زندگان نبخشی تو گناه زندگانی
بگذار تا بمیرد به بر تو زنده واری

نه چنان شكست پشتم كه دوباره سر برآرم
منم آن درخت پیری كه نداشت برگ و باری

سر بى پناه پیری به كنار گیر و بگذر
كه به غیر مرگ دیگر نگشایدت كناری

به غروب این بیابان بنشین غریب و تنها
بنگر وفای یاران كه رها كنند یاری...


کوچه اصلی: کوچه شعر
کوچه فرعی: کوچه شعر ، پس کوچه غزل ، بن بست هوشنگ ابتهاج ، پلاک "چه غریب ماندی ای دل"
ارسال شده توسط: عقیل حاجیان فروشانی

درباره این کوچه

خیلی وقت ها نوی کوچه پس کوچه های دنیای مجازی پرسه میزنم ، اینجا دفتر خاطرات این کوچه گردی هاست. دفتر خاطراتی از کوچه هایی که می ایستم و نگاهشان می کنم.
اگر گذرتون به این کوچه افتاد یادگاری یادتون نره.
کوچه های فرعی
رد پاها در این کوچه
تاریخ امروز :
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
مدیر وبلاگ : عقیل حاجیان فروشانی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات